image

Podarilo sa nám - FREE TIME Občianske združenie

 

Od svojho vzniku až po súčasnosť občianske združenie prešlo týmto vývojom:

 

  • 07/2016 realizácia detského tvorivého pobytového tábora – „Fantázia nemá hranice“ Veľká Fatra – Malinô Brdo – Majeková chata, účasť 40 detí. Naše OZ podporilo 5 detí zo sociálne slabších rodín. Projekt sa stretol so záujmom a preto ho OZ inovuje v roku 2017.
  • 09/2016 vytvorenie vzdelávacej činnosti pre deti v Zlatých Moravciach, otvorenie krúžkov „Fantázia bez hraníc“ zameraný na rozvoj tvorivosti a využitia recyklačného materiálu prostredníctvom tradičných výtvarných techník a krúžok „English is funny“ – výučba anglického jazyka formou hry – alternatívna metóda.
  • 12/2016 „Vianočná burza“ – prezentácia ručných remeselných výrobkov a handmade prác malých tvorcov zo Zlatých Moraviec a okolia spojená s predajom, výber z tvorby detí a dospelých členov OZ FREE TIME SK a tiež členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účel – zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií v regióne. Realizácia projektu bude každoročná.
  • 03/2017 príprava Remeslo/ART detského tábora v spolupráci s penziónom VILA BELA v Banskej Belej.
  • 04/2017 Veľkonočné tvorivé dielne pre zachovávanie kultúrnych tradícií v spolupráci s obcou Hronské Kosihy.
  • 05/2017 „Handmade v Zlatých Moravciach a okolí“ pripravované stretnutie šikovných ľudí, ktorí sa venujú ručným prácam, remeselnej a tvorivej činnosti. Chceme ich podporovať, motivovať a poskytnúť priestor na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom výstav, remeselných trhov a internetovej stránky. Cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa venujú Handmade tvorbe.