image

FAQ - FREE TIME Občianske združenie

Často kladené otázky???

 

 • Ako prihlásim dieťa do tábora?
 • Najjednoduchší spôsob je vyplniť elektronický formulár na našej stránke alebo v menu Tábor 2017 v dokumentoch na stiahnutie je prihláška, ktorú vyplníte a zašlete poštou alebo emailom spolu s potvrdením o zaplatení tábora.
 • Ako mám uhradiť tábor, dostanem potvrdenie?
 • Platbu môžete vykonať prevodom z účtu, hotovostným vkladom na náš účet.
  Vašim dokladom o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou. Informáciu o pripísaní platby na náš účet neposielame. Posielame len výzvu na úhradu, pokiaľ nie je platba pripísaná včas. Na požiadanie Vám vystavíme doklad o zaplatení a absolvovaní tábora pre Vášho zamestnávateľa, ak prepláca časť nákladov.
 • Kto zabezpečuje dozor v tábore?
 • Kvalifikovaná osoba odborne spôsobilá organizovať tábory a animátori, ktorí zároveň organizujú aj program pre deti. Každý animátor musí prejsť výberom a systémom nášho vzdelávania.
 • Sú voľné miesta v termíne, ktorý som si vybral?
 • Túto informáciu Vám radi poskytneme na t.č. 0905 873 481.
 • Môžem získať zľavu?
 • Zľavy štandardne poskytujeme pri objednaní tábora do 31.3. v danom kalendárnom roku a to 5% z ceny tábora na jedno dieťa. Zamestnanci Volkswagen, VÚB si môžu na základe zmluvnej dohody uplatniť 5% z pobytu po dodržaní zmluvných podmienok (info u zamestnávateľa/ intranet). Pri objednaní pobytu pre dve a viac detí poskytujeme zľavu 5% z pobytu na jedno dieťa pri platbe treba uviesť kód 999 (pred objednávkou sa treba informovať telefonicky o uznaní zľavy) .
 • Koľko treba deťom dať vreckové?
 • Výška vreckového je plne v kompetencii rodičov, je však zbytočné dávať deťom prehnanú sumu. Do úvahy treba vziať obsah tábora a prípadné výlety, počas ktorých môžu deti peniažky minúť (napr. na milý darček…) Samozrejme odporúčame, aby dieťa odovzdalo peniaze svojmu vedúcemu, ktorý ich uschová a vydá na požiadanie.
 • Na koho sa máme obrátiť v prípade problémov?
  Odporúčame vždy sa obrátiť na vedúceho letného tábora na t.č. 0905 873 481, ktorý bude všetky prípadné problémy operatívne riešiť.
 • Je na stredisku signál, prípadne kedy môžem deťom zavolať?
  Všetky potrebné informácie ohľadom telefónneho operátora a časov vhodných natelefonovanie budú rodičom oznámené v informáciách pre rodičov najneskôr 10 dní pred turnusom.
 • Môžeme prísť pozrieť svoje dieťa do tábora?
  Návštevu neodporúčame! (návšteva môže vyvolať u Vášho dieťaťa, ale aj iných detí, clivosť a smútok, že ich rodičia neprišli a môže nám negatívne narušiť celú táborovú atmosféru)
 • Kedy prídu pokyny k nástupu do tábora?
  Emailom najneskôr 10 dní pred nástupom do tábora
 • Kde nájdeme fotky deti?
  Na www.facebook.com/freetime.sk a na www.free-time.sk