image

2% z daní - FREE TIME Občianske združenie

2% z daní prinášajú radosť zo života – ĎAKUJEME

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Tento rok môžete byť súčasťou  občianskeho združenie OZ FREE TIME SK a pomáhať meniť naše životy k lepšiemu. Celé 2% zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec.

Poslaním združenia je rozvoj, podpora, spolupráca s ľuďmi v oblasti kreativity, kultúrneho dedičstva cez voľnočasové, vzdelávacie a relaxačné aktivity. Spájame deti a dospelých:

*ktorí chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas,

*ktorí majú záujem navštevovať rôzne kurzy, workshopy, tábory, krúžky,

*ktorí chcú si vymieňať skúsenosti a nadväzovať nové priateľstvá,

*ktorí chcú si rozvíjať cestou fantázie  svoje schopnosti a zručnosti,

*ktorí chcú využívať vlastný potenciál a relaxovať,

ktorí chcú jednoducho vyskúšať tvoriť.

Na plnenie poslania realizuje: denné a pobytové tábory pre deti, kurzy a krúžky pre deti a dospelých, ktorí  si chcú posilniť sebavedomie, stimulovať hmatovú citlivosť, relaxovať a rehabilitovať artterapiou, rozvíjať tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie,  uvoľniť napätie, stres a upevniť duševné zdravie. Spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri organizovaní výstav, tvorivých dielní, verejnoprospešných prác a spoločenských podujatí. Spolupracujeme s neziskovými organizáciami, verejným sektorom. vtedy keď o tom ani netušíte.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2018 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (preklik na tlačivo do dokumentov na stiahnutie)
  2. Vyplňte tlačivo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane –  2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (preklik na tlačivo do dokumentov na stiahnutie)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo nám dajte vedieť a dohodneme sa na doručení dokumentov, ktoré si my zanesieme na daňový úrad.

Fyzické osoby a právnické osoby:

Postup a dôležité termíny pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

  1. do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Je potrebné vypísať do daňového priznania poukázať 2% a doplniť údaje o prijímateľovi (naše OZ FREE TIME SK)

Údaje o prijímateľovi:

OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 95301 Zlaté Moravce

IČO: 50330004

  1. do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).
  2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na t.č. 0905 873481 alebo emailom na ozfreetimesk@gmail.com.