image

O občianskom združení

Občianske združenie OZ FREE TIME SK vzniklo v máji 2016 registráciou na MVSR. Hlavným zameraním občianskeho združenia je rozvíjanie schopností a manuálnych zručností cestou fantázie, tvorivého myslenia cez kreatívne workshopy, teambuildingy, tvorivé dielne pre remeselnú výrobu z textilu, dreva, prútia a iných materiálov, v prostredí s rodinnou atmosférou

Služby občianskeho združenia ponúkame celoročne a sezónne, využívajú ich zákazníci z celého Slovenska, ktorí si chcú posilniť sebavedomie, stimulovať hmatovú citlivosť, relaxovať a rehabilitovať artterapiou, rozvíjať tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie,  uvoľniť napätie, stres a upevniť duševné zdravie. 

Ponuka služieb je zameraná pre deti vo veku od 6-18 rokov, dospelých, seniorov, ZŤP občanov. 

Združujeme deti a dospelých zo Zlatých Moraviec a Slovenska:

  • ktorí chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas,
  • ktorí majú záujem navštevovať rôzne kurzy, workshopy, tábory, krúžky,
  • ktorí chcú si vymieňať skúsenosti a nadväzovať nové priateľstvá,
  • ktorí chcú si rozvíjať svoje znalosti, schopnosti a zručnosti, cestou fantázie a tvorivého myslenia,
  • ktorí chcú využívať vlastný potenciál,
  • ktorí si chcú oddýchnuť,
  • ktorí chcú jednoducho vyskúšať tvoriť.

Podnecovaním detí a dospelých ku kreativite a zachovávaniu kultúrnych hodnôt očakávame zmenu postoja jednotlivcov k svojmu okoliu a zvyšovanie kvality života.

Prečo sme založili OZ FREE TIME SK?

*aby sme motivovali ľudí k rozvoju fantázie a kreativity a priblížili im umenie*

*aby sme mali priestor, kde môžeme tvorivou činnosťou rozvíjať vlastný potenciál* spoznávať nových priateľov a vymieňať si skúsenosti*

*aby sme mohli naše emócie pretaviť do umeleckého dielka*

*aby sme sa učili zachovávať tradície a dedičstvo našich predkov*

*aby sa nám deti netúlali a boli šťastné*

„Tvoj pokoj musí byť silnejší ako hluk tohto sveta.“

Marian Szulowski

Cieľ a poslanie

Pre deti chceme: organizovať remeselné dielne počas školského roka a remeslo/ART tábory počas letných prázdnin so zameraním na rozvoj detského potenciálu, t.j. rozvoj fantázie, kreativity a remeselných zručností. Hravou formou sa deti budú učiť vážiť si ručnú prácu, ľudí okolo seba, dedičstvo predkov a životné prostredie. Kladieme dôraz na sebarealizáciu, efektívnu komunikáciu a podporu remesiel.

Cieľom je vytiahnuť deti z elektronického smogu a virtuálneho sveta, nadväzovanie nových priateľstiev a umožnenie komunikácie „face to face“, pobyt detí v prírode.

Za výhodu považujeme každú aktivitu, ktorá vedie k rozvoju dieťaťa. Tvorivá činnosť uľahčuje deťom ľahšie sa začleniť do spoločnosti, prijať úspech či kritiku okolia a vytvára prevenciu, aby sa deti neocitli v roli páchateľa či obete.

Pre dospelých pripravujeme: kreatívne workshopy a remeselné dielne so zameraním na vlastný potenciál, komunikáciu a psychohygienu. Tvorivá činnosť posilňuje sebavedomie a sebahodnotenie, stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne a rehabilitačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a upevňuje duševné zdravie. Prostredníctvom neformálnych stretnutí umožňujeme výmenu skúseností, zručností, vedomostí a nadväzovanie nových priateľstiev.

Výhodou je reštart osobnosti, motivácia k seba rozvoju a samovzdelávaniu cez tvorivú činnosť, získavanie nových teoretických i praktických skúseností a prepojenie tradičnej ľudovej kultúry s moderným dizajnom.

Rovnako ako u detí, aj u dospelých pomáha tvorivá činnosť znižovať riziko užívania návykových látok a páchania trestnej činnosti. Podnetmi kreativity sa u ľudí vytvára záujem o okolie a rešpekt k nemu, zvedavosť, chuť a zvyšovanie kvality života.